ตรวจสุขภาพประจำปี

 20121116094240onaqp

ข้อแนะนำก่อนการตรวจสุขภาพประจำปี
         การตรวจสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะบอกให้เราได้รู้ว่าร่างกายของเรานั้นขณะนี้มีสภาพเป็นอย่างไร คนส่วนมากไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพมากนักและมีนิสัยที่จะไปพบแพทย์ก็เมื่อยามที่ตนรู้สึกมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับร่างกาย ในบางครั้งการแสดงอาการของโรคก็หนักสำหรับการเยียวยารักษาไปแล้ว ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะบ่งบอกให้เราได้รับรู้ถึงสภาพที่แท้จริงของร่างกาย สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพประจำปีควรมีการเตรียมตัวก่อนรับการตรวจสุขภาพดังนี้
:ก่อนตรวจสุขภาพ

 • ไม่ควรอดนอน ดื่มสุราหรือกาแฟในคืนก่อนการตรวจสุขภาพ เนื่องจากจะทำให้ความดันโลหิตสูงกว่าที่เป็นจริง
 • ควรสวมใส่เสื้อที่สามารถพับแขนขึ้นได้สะดวก ไม่รัดแน่น เพื่อความสะดวกในการเจาะเลือด
 • ถ้าต้องการตรวจภายใน (เฉพาะสุภาพสตรี) ควรสวมใส่กระโปรง และควรตรวจก่อนหรือหลังการมีประจำเดือน 7 วัน
 • ควรนั่งพักให้หายเหนื่อยก่อนตรวจวัดความดันโลหิต

:การอดอาหารก่อนตรวจสุขภาพ

 • การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ต้องงดน้ำหรืออาหารก่อนการเจาะเลือด 8 ชม. และตรวจไขมันในเลือด (Cholesterol,Triglyceride, HDL, LDL)
 • ควรงดน้ำหรืออาหาร 12 ชม. หากกระหายน้ำมากให้จิบน้ำเปล่าได้เพียงเล็กน้อย
 • หลังจากการเจาะเลือดแล้วสามารถรับประทานน้ำและอาหารได้ทันที จากนั้นเข้ารับการตรวจรายการต่อไปได้
 • ควรตรวจสุขภาพในช่วงเช้า เพื่อไม่ให้ร่างกายอิดโรยเกินไป

:เมื่อเจาะเลือดเสร็จแล้ว

 • ควรพับแขนเสื้อข้างที่เจาะเลือดบริเวณข้อพับไว้อย่างน้อย 5-10 นาที ไม่คลึงหรือนวดบริเวณที่เจาะเลือดเพราะอาจจะทำให้เส้นเลือดแตกได้
 • ในกรณีที่มีรอยช้ำเขียวบริเวณที่เจาะเลือดแสดงว่าเส้นเลือดอาจจะแตก รอยช้ำดังกล่าวจะหายเองภายใน 1-2 สัปดาห์อาจทายาแก้ฟกช้ำ เช่น ฮีรูดอยด์ช่วยได้ แต่ไม่ควรคลึงบริเวณที่เส้นเลือดแตก

:การเก็บปัสสาวะ

 • ให้ถ่ายปัสสาวะช่วงแรกทิ้งไปก่อน แล้วค่อยเก็บตัวอย่างปัสสาวะช่วงกลางลงในกระบอกเก็บ ปัสสาวะประมาณ 1/2กระบอกเป็นอย่างน้อย และทิ้งปัสสาวะช่วงสุดท้ายไป
 • สุภาพสตรีที่อยู่ในช่วงมีประจำเดือนไม่ควรตรวจ หรือถ้าต้องการตรวจต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

:เอกเซเรย์ปอด

 • ในวันตรวจควรถอดเครื่องประดับทุกชนิด ที่เป็นโลหะ
 • ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่มีอุปกรณ์ที่เป็นโลหะ เพราะจะเป็นอุปสรรคขณะทำการเอ็กซเรย์
 • หากสงสัยว่าจะมีการตั้งครรภ์ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการเอ็กซเรย์

***ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพจะได้รับผลตรวจประมาณ 1 เดือน หลังจากตรวจสุขภาพ และสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลจะแจ้งให้ทราบกำหนดการพบแพทย์เพื่อติดตามผลการตรวจสุขภาพต่อไป