การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี

– การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ประจำปี 2559

– การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2558

– การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน ประจำปี 2557

ข้อมูลความเคลื่อนไหว การเรียกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
(ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2560) update_e0


ข้าราชการ

ตำแหน่ง เรียกถึงลำดับที่
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ » 322  update_e0
เจ้าพนักงานศุลกากรปฏิบัติงาน  » 235 (หมดอายุบัญชี)
เจ้าพนักงานพัสดุ » 9 update_e0
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  » 17
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ » 18 update_e0
นิติกรปฏิบัติการ » 34 (หมดบัญชี) update_e0
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน » 128  update_e0
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน » 81  update_e0
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน » 15
เจ้าพนักงานเดือนเรือปฏิบัติงาน » 3

พนักงานราชการ

ตำแหน่ง เรียกถึงลำดับที่
พนักงานประจำสำนักงาน » 63 หมดบัญชี
ต้นกล » 1 หมดบัญชี
นายท้ายเรือกลลำน้ำ  » 3 หมดบัญชี
นายเรือ » 1 หมดบัญชี
ศุลการักษ์  » 46 หมดบัญชี update_e0
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน » 36 update_e0
นิติกร » 63 update_e0 

ลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เรียกถึงลำดับที่
นิติกร  » 30 หมดบัญชี update_e0
เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ » 3
นักวิชาการเงินและบัญชี » 7 update_e0
เจ้าหน้าที่ธุรการ  » 35 หมดบัญชี
ศุลการักษ์ » 2 หมดบัญชี
กะลาสี  » 11 update_e0
นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 2 » 4 หมดบัญชี
นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 3 » 1 หมดบัญชี
ช่างเครื่องเรือกลชายทะเลชั้น 2 » 6 หมดบัญชี
ช่างเครื่องเรือกลชายทะเลชั้น 3  » 7 หมดบัญชี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก » 1 หมดบัญชี

ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2

ตำแหน่ง เรียกถึงลำดับที่
ธุรการ    » 66 update_e0 
ศุลการักษ์   » 17 หมดบัญชี
เจ้าพนักงานโสตฯ   » 5 update_e0
 สอบถามเพิ่มเติม 0-2667-7000 ต่อ 7097
  • Art Berserk

    ตำแหน่งช่างศิลป์ปฏิบัติการ งบประมาณปี 2558 ขึ้นบัญชีไว้ลำดับที่ 3 ยังพอมีหวังไหมครับ

  • vroa

    จะขอดูคะแนนสอบตำแหน่ง นว.ศุลกากรฯ ปี 2559 ต้องทำอย่างไรคะ ขอทราบรายละเอียดด้วยคะ

  • Tong Sangkaew

    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เมื่อไหร่จะเรียกรอบ 3 ครับ