การกู้ยืมเงินทุนสวัสดิการกรมศุลกากร

หลักเกณฑ์ในการกู้ยืมเงินทุนสวัสดิการ

 1. จำนวนวงเงินที่กู้ได้ในครั้งหนึ่ง คือ จำนวน 5 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
 2. อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี ยกเว้นการกู้ยืมเพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลความเจ็บป่วยของตนเองอันเกิดจากอุบัติเหตุ หรือโรคร้ายแรงปัจจุบันที่ไม่อาจคาดล่วงหน้าได้ และการกู้ยืมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ หรือถูกโจรกรรมทรัพย์สินอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน มิต้องชำระดอกเบี้ย
 3. ผ่อนชำระหนี้เงินกู้เป็นระยะเวลา 20 เดือน โดยหักชำระหนี้จากค่าล่วงเวลาของผู้กู้

การดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 1. ใบแสดงความจำนงขอกู้ยืมเงินทุนสวัสดิการ กรมศุลกากร และหนังสือสัญญากู้ยืมเงินทุนสวัสดิการ กรมศุลกากร (กรณีรับราชการเกิน 10 ปี) (36 downloads )
 2. ใบแสดงความจำนงขอกู้ยืมเงินทุนสวัสดิการ กรมศุลกากร และหนังสือสัญญากู้ยืมเงินทุนสวัสดิการ กรมศุลกากร (กรณีรับราชการยังไม่ถึง 10 ปี) (61 downloads )

การยื่นเอกสาร

  ยื่นเอกสารที่ ฝ่ายประเมินผลและสิทธิประโยชน์ ส่วนสิทธิประโยชน์และทะเบียนประวัติ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 9 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร โทร. 02 667 6360
 • Baldan Enkhbat

  สวัสดีทุกคน!
  ฉัน Baldan ปัจจุบันอาศัยอยู่ในประเทศไทยฉันเป็นหญิงม่ายในขณะที่มีสี่เด็กและฉันก็ติดอยู่ในสถานการณ์ทางการเงินและฉันจำเป็นต้องรีไฟแนนซ์และชำระค่าใช้จ่ายของฉัน ฉันพยายามหาเงินกู้จาก บริษัท เงินกู้หลายแห่งทั้งภาคเอกชนและองค์กร แต่ไม่ประสบความสำเร็จและธนาคารส่วนใหญ่ก็ปฏิเสธเครดิตของฉัน แต่เป็นพระเจ้าจะได้รับมันฉันถูกนำไปทำงานร่วมทำงานโดย MAN ของพระเจ้าผู้ให้ยืมเงินกู้ส่วนตัวที่ให้ฉันเงินกู้ 850,000 บาทและวันนี้เป็นเจ้าของธุรกิจและเด็ก ๆ ของฉันกำลังทำดีในขณะนี้ถ้า คุณต้องติดต่อ บริษัท ใด ๆ โดยอ้างถึงการค้ำประกันเงินกู้โดยไม่มีหลักประกันไม่มีการตรวจสอบเครดิตไม่มีผู้ลงนามร่วมด้วยอัตราดอกเบี้ยเพียง 3% และแผนการชำระคืนที่ดีกว่าและตารางเวลาโปรดติดต่อ Mr. Dante Paola ทางอีเมล: dantecooperativehelp@hotmail.com เขาไม่ได้ ‘t รู้ว่าฉันกำลังทำเช่นนี้ แต่ฉันมีความสุขมากตอนนี้และฉันตัดสินใจที่จะให้คนอื่นรู้เกี่ยวกับเขาและฉันยังต้องการให้พระเจ้าทรงอวยพรเขามากขึ้น คุณสามารถติดต่อเขาผ่านทางอีเมลของเขา: dantecooperativehelp@hotmail.com

  Baldan